Udstyr

Efter de tekniske installationer er indbygget, monteres alt udstyret. BRS tilstræber kun at anvende produkter med udvidede garantiordninger, for eksempel Rehau´s PEX vand- og varmerør, med fittings der sammenkobles ved et hydraulisk tryk på 200 BAR. Under hele fremstillingsprocessen foretager BRS´s kvalitetskontrollant en løbende registreret kontrol. Når sanitet og udstyr er monteret, og badeværelset er klar til forsendelse, fortages den endelige trykprøvning, afløbs- og slutkontrol i.h.t. BRS´s kvalitetsikringsmanual.
Limited version of slide show, Copyright 2002 GD
Contact Us | 2005 © BRS - Bathroom